O autorze

Autor mieszka w Niemczech. Od przełomu XX i XXI wieku zajmuje się ogólnie pojętą informatyką, z naciskiem na programowanie i architekturę IT.

Wcześniej pracował w środowisku naukowym. Następnie, jako szczur korporacyjny, udzielał się na stanowisku architekta IT w jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Europie i na świecie. Obecnie w charakterze konsultanta pałęta się po różnych miastach w Niemczech i nie tylko, wykonując pracę, której inni nie potrafią. (Bardzo zainteresowanych odsyła do swoich profili w różnych portalach. Linki z prawej.) Ponadto w ramach samodzielnej działalności majstruje nieco przy stronach internetowych. Może kiedys napisze coś o swoich projektach.