Audyt architektury: Code-Walkthrough, Architecture-Walkthrough

Tym razem post z nie do końca polskim tytułem, ale nie widzę sensu tłumacznia akurat tych wyrażeń i właściwie nie znam też ich polskiego odpowiednika.

Code/Architecture-Walkthrough

Motywacja/Cel
Są to środki, które pozwalają na ocenę szczegółów implementacji danego systemu. Stosuje się je w celu zgromadzenia dodatkowych informacji dotyczących poprzednio zidentyfikowanych lub wcześniej znanych problemów.

Metoda
Code-Walkthrough polega na maualnej analizie dostępnego kodu źródłowego. Naturalnie w przypadku dużych projektów niemożliwe jest oglądnięcie całego kodu, dlatego należy sie skoncentrować na miejscach, gdzie potencjalnie mogą występować problemy. Te miejsca dostarcza nam analiza architektury.
Na poziomie technicznym należy sprawdzić na ile implementacja odpowiada aktualnym standardom programowania w danym języku. Natomiast na poziomie strukturalnym (architektura oprogramowania) skupiamy się na sprawdzeniu, czy implementacja pasuje do dokumentacji lub specyfikacji.

Warto przyglądnąć się nastepującym aspektom:

  • Struktura kodu (podział na pakiety, klasy, moduły, funkcje, w zależności od stosowanego języka programowania)
  • Czytelność kodu: ile wysiłku kosztuje odczytanie funkcjonalności z implementacji
  • Komentarze: czy kod jest wystarczająco skomentowany i (co nawet jest ważniejsze) czy komentarze są aktualne
  • Ogólnie przyjęte wzorce i antywzorce w programowniu

Jeśli w projekcie istnieją wytyczne dotyczące stylu programowania, warto zbadać kod również po kątem ich zachowania.

Dodaj komentarz